Gobelänger

Blå eld

Horisont, Danderyds sjukhus andaktsrum