Föreläsningar

Blickfång från Värend
Berättelser om och kring en mycket gammal folkdräkt från Värend. Historien kring Värend och värenddräkten.

Värenddräkten är en festdräkt och utformades under lång tid enligt Europeiskt mode på 1500-talet. Den ingick i unga flickors utstyrsel och gick ofta i arv eller tillkom i flickornas tävling om det mest i ögonfallande och vackra utförandet. Därför förändrades dräkten med tiden. Kulmen för bruket nåddes på 1600-talet samtidigt som Vasaskeppet vände och vek sig i vågorna.

Värend var en isolerad bygd söder om Växjö med få influenser utifrån. När järnvägarna och ångmaskinen kom reste värendkvinnorna till städerna för att sälja varor från gårdarna. Då blev de uttittade på grund av sin uråldriga klädnad, varför bruket av gamla högtidsdräkten så småningom upphörde hos allmogebefolkningen.

20 minuters föreläsning med bildvisning, där jag själv bär min mormors dräkt. Kontakta mig för mer information.