Kategori-arkiv: Uncategorized

Inventarieblankett

Inventarieblankett för nedladdning: Inventarieblankett
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Offentliga handlingar, vad gäller?

Om allas rättigheter Information om offentliga handlingar, här hämtat ur boken Delaktig, Idébok om ideellt engagemang i kyrkan. Red. Åsa Nyström, Verbum ISBN 91-526-3046-3 På sidan 178 i boken Delaktig, under rubriken ”Offentlighetsprincipen och frivilligarbete”, kan man läsa information om offentliga handlingar. ”Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip som är reglerad i lag. Den innebär […]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Individuell visningsersättning (IV)

Individuell visningsersättning (IV) enligt BUS formulering ”Individuell visningsersättning (IV) är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt. IV infördes efter ett riksdagsbeslut 1997 och fördelas årligen av BUS. Syftet med IV är att ge bildkonstnärerna, t ex textilkonstnärer, ekonomisk och arbetsmässig trygghet. Det är en kompensation för att konstnären, enligt […]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppdatering av kyrkliga inventarieböcker

Med stöd av KUL-pengar startar projektet Uppdatering av kyrkliga inventarieböcker under hösten. Textilkonstnärer, formgivare och konsthantverkare, samt syföreningar med flera som levererat textila eller andra liturgiska föremål till Svenska kyrkans verksamhet, uppmanas att uppdatera och komplettera de uppgifter som förekommer eller saknas i samband med levererade föremål. Det pågår en översyn av upphovsbestämmelserna till konstnärliga […]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar