Offentliga handlingar, vad gäller?

Om allas rättigheter

Information om offentliga handlingar, här hämtat ur boken Delaktig, Idébok om ideellt engagemang i kyrkan. Red. Åsa Nyström, Verbum
ISBN 91-526-3046-3

På sidan 178 i boken Delaktig, under rubriken ”Offentlighetsprincipen och frivilligarbete”, kan man läsa information om offentliga handlingar. ”Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip som är reglerad i lag. Den innebär att var och en har rätt att ta del av uppgifter som finns i handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan, precis som före kyrka-statreformen”.

Mer om offentliga handlingar

Var och en har en principiell rätt att ta del av offentliga handlingar, genom att skriva av, fotografera eller ta kopior. Man kan beställa papperskopior, i vissa fall mot ersättning, som även kan skickas per post. Skyldighet att lämna ut Digitala kopior av alla slag, ingår inte och gäller för både mail och lagringsmedia med undantag för om detta skulle underlätta hanteringen för både uppgiftslämnare och mottagare.

Man behöver inte ange sitt namn, när man hämtar offentliga handlingar och inte heller förklara varför man söker informationen. I fall det finns hinder i samband med utlämnandet, enligt Offentlighets- och Sekretesslagen eller Personuppgiftslagen, måste skälet anges, t ex när det rör uppgifter om enskilda personer.

Handlingarna skall kunna hämtas utan fördröjning medan man är där, helst samma dag eller möjligen dagen därpå, och att man under normal arbetstid påbörjar framtagningen av de begärda handlingarna omgående om detta inte är alldeles orimligt.

Vägrar en tjänsteman eller anställd att lämna ut en allmän handling skall samtidigt lämnas uppgift om hur man överklagar myndighetens vägran i förvaltningsdomstol jämte vilken paragraf i Personuppgiftslagen eller Offentlighets- och sekretesslagen som man skall hänvisa till.

Tjänsteman eller anställ som vägrar följa offentlighetsprincipen gör sig straffrättsligt skyldig till tjänstefel och kan anmälas för brott mot offentlighetspincipen till Justitieombudsmannen (JO)

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink. Skriv en kommentar eller lämna en trackback: Trackback URL.

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig Obligatoriska fält är markerade med *

*
*

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>